Jiangxi New JiaYi New Materials Co., Ltd
XJY SILICONES IN INDUSTRY
XJY SILICONES IN INDUSTRY
Manufacturing And Customizing Silicone Products
XJY SILICONES IN PERSONAL CARE & COSMETICS
XJY SILICONES IN PERSONAL CARE & COSMETICS
Customizing your life, shaping your beauty
XJY SILICONES IN SILICONE PSA
XJY SILICONES IN SILICONE PSA
Based on silicone resin, specializing in
Silicone Pressure Sensitive Adhesion
XJY SILICONES IN PERSONAL CARE & COSMETICS
XJY SILICONES IN PERSONAL CARE & COSMETICS
Customizing your life, shaping your beauty
Fearured Products
  • Industrial application
  • Personal care application
  • PSA Application
Request Sample
  • TEL:+86-0792-3170696
  • FAX:+86-0792-3170903
  • EMAIL:info@xjysi.com
  • ADDRESS:XingHuo Industrial Park, YongXiu Jiujiang, JiangXi